Şebekeye bağlı

Grid connected

Şebekeye bağlı PV sistemleri elektrik şebekesine bağlı, fotovoltaik paneller tarafından güç sağlanan sistemleridir. Şebekeye bağlı PV sistemlerini yerleşim birimlerinin çatıları, sanayi tesisleri, kamu binaları ve büyük santraller gibi birçok yerde görmeniz mümkündür.

Şebekeye bağlı PV sistemleri şebekenin çökmesi durumunda kendini otomatik olarak kapatacak bir güvenlik aygıtına ve güneş enerjisi ile üretilen elektriği beslemesi için bir sayaca ihtiyacı vardır. Şebekeye bağlı fotovoltaik bir sistem elektrik faturalarınızın kabarmasına mani olacaktır. Üretilen elektriğin tamamını ya da sadece yerel elektrik sağlayıcınıza fazla gelen elektriği satabilirsiniz.

Fotovoltaik paneller negatif karbondur ve panellerin masrafını sadece birkaç senede karşılarlar. Bir panelin ömrü en az 25 yıldır! Şebekeye bağlı sistemler oldukça güvenilirdir; Almanya’da hâlihazırda bir milyondan fazla şebekeye bağlı PV sistemi kullanılmaktadır.

Grid connected

Şebekeye bağlı bir sistemin ana bileşenleri:

  • Elektrik üretmek için fotovoltaik paneller.
  • Fotovoltaik panellerin sabitlenmesi için gerekli montaj sistemleri.
  • Doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) çevirmek ve enerji çıktısı ile şebekeyi senkronize etmek için solar invertörler.